SJPONZERS
EËSVOLGENDE AKTIVITEIT BESSEMEBÈNJERS

Leejemiddig
Zonjig 21 jannewarie óm 15.11 oer 
Kafée de Sjoester

Aaftélle
't Nuuje Jeugprinsepaar van 2018: 08-01-2018
... laes meë

 

Zónjigmiddig 7 jannewarie is oetgerope es Jeugprinsepaar: Julian Keulen en Loes Boonen. Hae zal regere es
Jeugprins Julian I samen mit zien Jeugprinses Loes.
 
 

De nuuje Prins van 2018: 07-01-2018
... laes meë

 

Zaoterdigaovend 6 jannewarie is oetgerope es Prins: René Tesselaar. Hae zal regere es 
Prins René III mit zien Prinses Françoise.
 
 

De nuuje seniejoreprins van 2018: 07-01-2018
... laes meë
 
Zaoterdigaovend 6 jannewarie is oetgerope es Seniejoreprins: Sjra Geurts. Hae zal regere es 
Seniejoreprins Sjra I mit zien Seniejoreprinses Saskia.
 
 

Gaef dich op veur de Pleej Bek Sjo 28-10-2017
't Doert nog effe, mer v'r wille noe al effe laote weite dat op zunjig 7 januari 2018 de kenjer-plee-bek-sjoo plaatsvunjt. WANT D'R MOT GEOEFEND WAERE! ... laes meë

't Doert nog effe, mer v'r wille noe al effe laote weite dat op zunjig 7 januari 2018 de kenjer-plee-bek-sjoo plaatsvunjt. WANT D'R MOT GEOEFEND WAERE!

Doog mit!

Höbse altied al 'ns dien idool wille nadoon? Eine keër allein, of same mit dien vriendjes of vriendinnekes op de bühn sjtaon? Dan pak dien kans en doog mit!

Jeder leedje maog mer eine keër mitdoon, dus gaef dich zoa sjnel meugelik op. Want dan wetse zeker dats doe 't leedje maogs doon dat ze ech wils.

Opgaeve kent tot uterlik deenzig 27 desember via jeugd@bessemebenjers.nl.

Vermeld dudelik:

- De namen van de kienjer die mitdoon.
- De arties of groep die wurd geïmiteerd.
- De naam van 't leedje dat wurd naogezonge.
- Naam , e-mailadres en telefoonnummer van de contacpersoon (eine van de auwers).


Guido Frissen (Schintaler) gas bie de pening 28-10-2017
Guido Frissen, de zenger van de Schintaler, treujt op 12 november op es veer 't sezon 2017-2018 pene. ... laes meë

Guido Frissen, de zenger van de Schintaler, treujt op 12 november op es veer 't sezoën 2017-2018 äöpene.

De res van 't program sjtuit hiejonger oppe poster.


BLK en prinsoetreuping same 11-08-2017
't Bors Leedjeskonkoer (BLK), dat dit jaor veur door de vijfde keer in de nuuje stiel wurt gehauwt, wurt weer net es vreuger same mit de Groate Bessemzitting gehauwte, op de aovend dat de nuuje prins wurt oetgerope. Deze avond vunjt plaats op zaoterdig 6 jannewarie vanaaf 20.11 oer. ... laes meë
't Bors Leedjeskonkoer (BLK), dat dit jaor veur door de vijfde keëer in de 
nuuje stiel wurt gehauwt, wurt weer net es vreuger same mit de Groate 
Bessemzitting gehauwte, op de aovend dat de nuuje prins wurt oetgerope. Deze 
avond vunjt plaats op zaoterdig 6 jannewarie vanaaf 20.11 oer.Sjrief dich noe in óm mit te doon aan 't  BLK 2018! Meel nao leedjeskonkoer@bessemebenjers.nl.

 

Wil se mitdoon, mer höb se gein ervaring mit 't sjrieve van leedjes? Gein probleem. Num kontak op mit de organisasie en die gaon dich helpe. 


Wae wurt de opvolger van de Vrouwluuj van de Raod, die veurig jaor mit 't leedje 'Veer drage die de vot nao' de Borse Vastelaovessjlager 2016/2017 biènnehaolde...? 


Bors Leedjeskonkoer & Prinsoetreuping
Zaoterdag 6 januari 2018 - 20.11 uur - gemeinschapshuis Born 


Veer zeuke ein nuujt jeugprinsepaar 28-08-2016
Op zunjig 08 jannewarie 2017 begint 't nuujt vastelaovessezoen veur de jeug van Bor. Dan zit de regeerperiode van jeugprins Mika I en jeugprinses Lara der op. Veer zeen op zeuk nao jnges en maedjes die de septer van hun wille euvernumme. ... laes meë

 

Op zunjig 08 jannewarie 2017 begint 't nuujt vastelaovessezoeën veur de 
jeug van Bor. Dan zit de regeerperiode van jeugprins Mika I en jeugprinses Lara der op. Veer zeen op zeuk nao jónges en maedjes die de septer van hun wille euvernumme. 

 

 

Woon se in Bor, zit se in groep 7 of 8 en höb se 't vastelaovesvirus in dien blood zitte, gaef dich dan op om jeugprins, jeugprinses of jeugprinsepaar van De Bessemebènjers te waere.

 

Opgaeve kan tot vriedig 1 oktober 2016 via jeugd@bessemebenjers.nl. Schrief in diene meel diene naam, dien adres, diene laeftied, de sjoal wo se haer geis en het telefoonnummer van diene pap of dien mam.

Eerst get mae weite? Bel dan mit Pascal & Miriam van Baaren (06-55798266) of Joe & Nathalie Brady (06-37555177).


De leste foto's... 12-02-2016
De vlag is bnnegehaold, de alkohol is oet 't blood, de road-gael-greun verseringe zeen opgeruimp, de kleier zeen gewesje en gaon de vastelaovesdoas in. Tied om de foto's te bekieke. Hiejnger alles wat v'r nog hauwe ligke. ... laes meë

 

De vlag is bènnegehaold, de alkohol is oet 't blood, de road-gael-greun verseringe zeen opgeruimp, de kleier zeen gewesje en gaon de vastelaovesdoas in. Tied om de foto's te bekieke. Hiejónger alles wat v'r nog hauwe ligke.

 

Sjleuteleuverdach:

sleuteleuverdrach

 

De vastelaovesmès:

vasteloavesmes

  

De Graote Optoch:  

optoch

  

De Kènjeroptoch:  

kenjeroptoch

 

't Bessemverbrenne: ('t Roukde nogal...)

bessemverbrenne


Nog get foto's van de aafgeloupe tied 10-02-2016
De vastelaovend is veurbie. Veer kieke mit ein voldaan geveul terk op 'n geslaag sezoen. Alle luuj die mit s de vastelaovend gevierd hbbe, bedanke v'r daoveur. Wat euverblif zeen de herinneringe. En es v'r 't s neet me zo good knne herinnere, zeen d'r nog foto's. ... laes meë

 

De vastelaovend is veurbie. Veer kieke mit ein voldaan geveul terök op 'n geslaag sezoen.

Alle luuj die mit ós de vastelaovend gevierd höbbe, bedanke v'r daoveur. Wat euverblif zeen de herinneringe. En es v'r 't ós neet meë zo good kènne herinnere, zeen d'r nog foto's. 

Hiej-onger die van de prinseresepsie:

receptie


Kenjeroptoch geit door 09-02-2016
De Kenjeroptoch dae vanmiddig door de sjtraote van Bor trek, geit door. ... laes meë

 

De Kenjeroptoch dae vanmiddig door de sjtraote van Bor trek, geit door.

Op basis van de raegeveursjpellinge zuut 't d'r nao oet dat 't tösje ein en drie is.

De route wurt ingekort. Vanaaf d'n euverwaeg loupe v'r rechdoor de Kirksjtraot aaf richting

gemeinsjapshoes.

Gein groate wages

De weerluuj in De Bilt veursjpelle veur gans Limburg winjdsjtaote. Daoróm haet de gemeinte ós

gebeld en gevraog om gein groate wages in d'n optoch mit te laote gaon.

Nuujts euver 't Bessemverbrenne kump op Facebook.


Oetsjlaag Groate Optoch 08-02-2016
De komplete oetsjlaag van de Groate Optoch: ... laes meë

 

De komplete oetsjlaag van de Groate Optoch:

Groate Groepe:

1. Op 't rendje - Op 't rendje dendert raadgek door de vastelaovend

 

 

 

 

 

 

2. Achter 't sjpaor - Raadgek van Lara's tombola

 

 

 

 

 

 

 

3. FF serieus - Sjtierevechters

 

 

 

 

 


Kleiner groepe:

1. De plekzek - Veer sjödde ós eine oppe lamp

 

 

 

 

 

 

 

2. Born Bastaards - Mantelzorg

 

 

 

 

 

 

 

3. KGB - Raadgek op de raod

 

 

 

 

 

 

Einzelgängers:

1. Hermenie Noats geheuërt -Ich waer d'r raadgek van  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Böl -  Veer raadgekke

 

 

 

 

 

 

 

3. Kirsten & Lidwien - Veer teikene bènne 't rendje

 

 

 

 

 

  

Talentpries:  

1. De Doale Lömmerich - Vastelaovend of oktoaberfeës, veer Doale zeen derbie

 


Dao gaon v'r weer 27-01-2016
Klikkerdeklikklik. Fotoos van de revuu van aafgeloupe zaoterdig. ... laes meë
 
Klikkerdeklikklik. Fotoos van de revuu van aafgeloupe zaoterdig.
 

revu


Verkoup Bessem begoosResepsie in gemeinsjapshoes 25-01-2016
Vanaaf vandaag wurt zze vastelaovesgezet De Bessem weer verkoch. De Bessem sjuit vol met allerlei nuuts en sjaele zeivere euver de vastelaovend. En dat veur mer 2 euro (me maog ouch). ... laes meë

 

Vanaaf vandaag wurt ózze vastelaovesgezet De Bessem weer verkoch. De Bessem sjuit vol met allerlei nuuts en sjaele zeivere euver de vastelaovend. En dat veur mer 2 euro (meë maog ouch).

In ’t pregram en in ’t veurwoord van de veurzitter sjtuit dat v’r 

de resepsie hauwte bie Fitness&Zo. Dat waor in eëste

instansie auch de bedoeling, mer ’n paar waeke geleeje höbbe

v’r besjlaote de resepsie door te laote gaon in ’t gemeinsjapshoes. De Bessem waor toen al in drök en koos

neet meë waere aangepas.

De resepsie is dus in ’t gemeinsjapshoes en neet bie

Fitness&Zo. Veer höbbe mit ’t besjtuur van ’t

gemeinsjapshoes aafgesjpraoke dat v’r nao de

vastelaovend biejein gaon zitte óm te kieke wie v’r ’t

volgend sezoen en de jaore daonao same kènne zörrege

dat t’r ein good  fundament ligk ónger de Borse vastelaovend.

Daonaeve vènje veer ’t belangriek dat ouch de anger

vereiniginge in Bor gebroek kènne blieve make

van ’t gemeinsjapshoes.


9 jannewarie, Groate Bessemzitting 14-12-2015
... laes meë

 


Knjer Pleej Bek Sjoo 25-11-2015
Vastelaovesvereniging De Bessemebnjers Bor organieseert elk jaor de Knjer Pleej Bek Sjoo. Dit jaor is dao gein oetznjering op, want op zunjig 10 jannearie is ter opnuuj ein Knjer Play Back Sjoo. Alle knjer van de laegere sjoal, van groep 1 tot aan groep 8, maoge mitdoon. ... laes meë

 

Vastelaovesvereniging De Bessemebènjers Bor organiseert elk jaor de Kènjer Pleej Bek Sjoo. Dit jaor is dao gein oetzùnjering op, want op zunjig 10 jannearie is ter opnuuj ein Kènjer Play Back Sjoo.

 

Alle kènjer van de laegere sjoal, van groep 1 tot aan groep 8, maoge mitdoon.  

Höb se altied al 'ns wille weite wie 't veult om op een podium te sjtaon, mit get rouk en sjoan leech? En dien kunste te laote zeen aan väöl luuj?

Wilse diene favoriete arties naodoon, kènse good danse of meziek make?

 

Meld dich dan zoa sjnel meugelik aan, via jeugd@bessemebenjers.nl

't Aantal groepe is beperkt, dus reageer sjnel! Want elk leedje maog mer eine keër mitdoon.

 

Schrief in de meel:
- De name van de kènjer die mitdoon.
- De arties of groep die wordt naogedaon.
- De naam van het leedje dat wurt naogezònge.
- Naam, e-meeladres en tillefoonnummer van de kontakpersoon (eine van de auwers).

 

Opgaeve mót veur 27 desember!

 

Oh jao, jedere deilnummer krig van de nuuje jeugprins of jeugprinses ein supersjieke medaaje.


De viedejo is klaor 19-11-2015
Aafgeloupe zaoterdig wonne Rich en Berny 't Bor's Vastelaovesleedjes Konkoer 2015. Veur de luuj die neet dao waore, en veur de luuj die 't wnnend leedje nog 'ns wille heuere. ... laes meë

 

Aafgeloupe zaoterdig wonne Rich en Berny 't Bor's Vastelaovesleedjes Konkoer 2015. Veur de luuj die neet dao waore, en veur de luuj die 't wènnend leedje nog 'ns wille heuere:

Klik op de viedejo, gemaak door TV-11 Jean Greijn.

 

 

De teks sjtuit trouwens hiejonger al.


Rich en Berny wenne 't BVK 2015 15-11-2015
't Bors Vastelaovesleedjeskonkour 2015 is zaoterdigaovend gewonne door Rich en Berny. Vader en zoon Meeuse woorte door 't pebliek tot wnner van het BVK oergeroepe. De anger twe finaliste waore 't Orkes en Denise & Ritchie. ... laes meë

 

't Bors Vastelaovesleedjeskonkour 2015 is zaoterdigaovend gewonne door Rich en Berny. Vader en zoon Meeuse woorte door 't pebliek tot wènner van het BVK oergeroepe. De anger tweë finaliste waore 't Orkes en Denise & Ritchie.

Aan 't Bors Vastelaovesleedjeskonkoer 2015 deeje teën deilnummers mit. Alle deilnummers maogde hun kollegaas be-oordeile. De beste drie daovan kaome in de fienale terech.

Rich en Berny krege van 't pebliek in de zaal oeteindelik de meiste sjömme.

 

Zoagauw 't fillemke klaor is van 't optraeje van Rich en Berny, zètte v'r dat op deze sait. Óngertösje kènt g'r de teks al besjudére, want die sjtuit hie-ónger:

Teksschriever is trouwes Paul Heffels en de meziek is van Stevie Thiessen.

07. Twae vaere - Rich & Berny

 
Refrein
 

            Veer zeen twae vaere op ein möts,

jao dat is vrunjd-sjap diese naots verguts.

Veur oos guldj: vader zoa wie zoon,

zeen groatste vrunj, is dat neet sjoan?

Twae vaere op ein patsj,

da’s gaaf!!

Veur dich doon ich mien petsjke aaf.

Twae vaere op ein patsj, alaaf,

dat nump oos noats meer eine aaf!

 

Couplet Es puber waor ich get besjaemp,

            dae pap dae deech mer dom.

            Hae moos mich alles vraoge,

            dat is ech neet gelaoge.

            Mer noe zeen veer get auwer,

en draeje de zaake om.

            Noe merk ich dat is neet verkeerd,

waat ich ein paar jaor väöl höb bie geleard.

 

Refrein.

 

Couplet Ich deech häöm alles veur es pap,

            Wie dae pas kieke kaom

            Zien veurbeuld waor ich ummer,

            ich maakde häöm sjteeds sjlummer.

            Mer wiej ich toen get auwer woord,

            leek ich neet meer op häöm.

            Toen koos ich veur mien eige kleur,

deeg häöm nog aug ’t Prins zeen effe veur.

        

Refrein.

 

Couplet Hie sjtaon vr mit zien tweetjes da

             ich jonk, en ich get oud.

 Gaon same door t laeve,

 dat is ôs zoa gegaeve.

 En löp t effe minder,

 en geit ’t ens neet zoa good.

 V’r kômme d’r toch same altied oet,

 veer hauwte same altied mood.

 

Refrein 2X

 


Leedjeskonkoer kump d'r aan 09-11-2015
Nog ein paar daag en leedjeskonkoer nuuje sjtiel wurt gehauwte. Op zaoterdig 14 november zullen vanaaf hauwf neuge ten artieste hun oeterste bes doon m het wnnend leedje van 't nuuj sezon te znge. ... laes meë

 

Nog ein paar daag en leedjeskonkoer nuuje sjtiel wurt gehauwte. Op zaoterdig 14 november zullen vanaaf hauwf neuge teën artieste hun oeterste bes doon óm het wènnend leedje van 't nuuj sezoën te zènge. 

 

Dit jaor doon mit:

Denise & Ritchie

Effe serieus

Kirsten Leurs

De Sjötterie

De Sjravelaire

De Plekzek

Rich & Berny

't Orkes

De Dolly's (de wenner van veurig jaor)

Zekketusgauw

 

Alle deilnummers waere tiejes hun optraeje live begeleid door 'n 11-koppig orkes, en in de zaal zeen de tekste te volge via een groat sjerm. Mitzènge maog dus. 

Tösje de nummers door waere trouwes bekènde vastelaovesleedjes gezònge, en daobie kent 't pebliek natuurlik auch mitzènge.


Leedjeskonkoer kump d'r aan 31-10-2015
... laes meë

 


Senator Jo Waajen gesjtorve 28-04-2015
Mit vl verdreet deile veer uch mit dat vandaag, deenzig 28 april, ozze senator Jo Waajen is gesjtorve. Maonjig 4 mie hbbe v'r same mit de sjtterie en vl anger Bordenaere aafsjied van hm genomme in 't krematorium in Gelaen. ... laes meë

 

Mit väöl verdreet deile veer uch mit dat vandaag, deenzig 28 april, ozze senator Jo Waajen is gesjtorve. Maonjig 4 mei höbbe v'r same mit de sjötterie en väöl anger Bordenaere aafsjeid van häöm genomme in 't krematorium in Gelaen.  Laes hie 't In Memoriam dat senator Piet Leurs in de aafsjeidsdeens haet oetgesjpraoke. 

 

Jo waor van 1983 tot 2012 lid van de raod van ellèf van De Bessemebènjers en daonao nog ummer zeer betrokke bie de Borse vastelaovend es lid van de senaat van De Bessemebènjers. Hae sjpichde zich d'r al op dat hae volgend jaor, in 2016, zien 3 x 11 jaorig lidmaatsjap koos viere. 't Haet helaas neet zoa maoge zeen. Jo is 65 gewoore.

Veer wunsje zien vrouw Annie en de euverige femielieleeje väöl sjterkte toe.