SJPONZERS
EËSVOLGENDE AKTIVITEIT BESSEMEBÈNJERS

Leedjeskonkoer, Seniejore- en Prinsoetreuping
Zaoterdig 6 jannewarie óm 20.11 oer 
Gemeinsjapshoes

Aaftélle
En dit is 't nuuje teemaa 17-11-2017
... laes meë

 


Gaef dich op veur de Pleej Bek Sjo 28-10-2017
't Doert nog effe, mer v'r wille noe al effe laote weite dat op zunjig 7 januari 2018 de kenjer-plee-bek-sjoo plaatsvunjt. WANT D'R MOT GEOEFEND WAERE! ... laes meë

't Doert nog effe, mer v'r wille noe al effe laote weite dat op zunjig 7 januari 2018 de kenjer-plee-bek-sjoo plaatsvunjt. WANT D'R MOT GEOEFEND WAERE!

Doog mit!

Höbse altied al 'ns dien idool wille nadoon? Eine keër allein, of same mit dien vriendjes of vriendinnekes op de bühn sjtaon? Dan pak dien kans en doog mit!

Jeder leedje maog mer eine keër mitdoon, dus gaef dich zoa sjnel meugelik op. Want dan wetse zeker dats doe 't leedje maogs doon dat ze ech wils.

Opgaeve kent tot uterlik deenzig 27 desember via jeugd@bessemebenjers.nl.

Vermeld dudelik:

- De namen van de kienjer die mitdoon.
- De arties of groep die wurd geïmiteerd.
- De naam van 't leedje dat wurd naogezonge.
- Naam , e-mailadres en telefoonnummer van de contacpersoon (eine van de auwers).


Guido Frissen (Schintaler) ozze gas bie de äöpenin 28-10-2017
Guido Frissen, de zenger van de Schintaler, treujt op 12 november op es veer 't sezoën 2017-2018 äöpene. ... laes meë

Guido Frissen, de zenger van de Schintaler, treujt op 12 november op es veer 't sezoën 2017-2018 äöpene.

De res van 't program sjtuit hiejonger oppe poster.


BLK en prinsoetreuping same 11-08-2017
't Bors Leedjeskonkoer (BLK), dat dit jaor veur door de vijfde keëer in de nuuje stiel wurt gehauwt, wurt weer net es vreuger same mit de Groate Bessemzitting gehauwte, op de aovend dat de nuuje prins wurt oetgerope. Deze avond vunjt plaats op zaoterdig 6 jannewarie vanaaf 20.11 oer. ... laes meë
't Bors Leedjeskonkoer (BLK), dat dit jaor veur door de vijfde keëer in de 
nuuje stiel wurt gehauwt, wurt weer net es vreuger same mit de Groate 
Bessemzitting gehauwte, op de aovend dat de nuuje prins wurt oetgerope. Deze 
avond vunjt plaats op zaoterdig 6 jannewarie vanaaf 20.11 oer.Sjrief dich noe in óm mit te doon aan 't  BLK 2018! Meel nao leedjeskonkoer@bessemebenjers.nl.

 

Wil se mitdoon, mer höb se gein ervaring mit 't sjrieve van leedjes? Gein probleem. Num kontak op mit de organisasie en die gaon dich helpe. 


Wae wurt de opvolger van de Vrouwluuj van de Raod, die veurig jaor mit 't leedje 'Veer drage die de vot nao' de Borse Vastelaovessjlager 2016/2017 biènnehaolde...? 


Bors Leedjeskonkoer & Prinsoetreuping
Zaoterdag 6 januari 2018 - 20.11 uur - gemeinschapshuis Born 


Video-aovend wurt verplaats 10-03-2017
De tradisjonele video-aovend, wo-op v'r nog 'ns terökkieke op 't aafgeloupe sezoen, geit neet door op 18 meërt. ... laes meë

De tradisjonele video-aovend, wo-op v'r nog 'ns terökkieke op 't aafgeloupe sezoen, geit neet door op 18 meërt.

In euverlèk mit de maker van de video's, Jean Greijn, is besjlaote óm de video-aovend te

programmere op zunjig 12 november aansjtaonde. Dat is dus bie de äÓpening van 't nuujt sezoen.


Meë biezunjerheeje laes g'r taege dae tied hie.


't Is wiekent: tied veur de fotoos 03-03-2017
De leste konfettie kump zoa hie en dao in hoes nog teveursjien. Mer veur de res is de vastelaovend 2017 alleein nog 'n groate herinnering. Veur de luuj die d'rbie waore en veur de luuj die d'r neet biewaore zeen hiej de foto's van de leste daag. ... laes meë

De leste konfettie kump zoa hie en dao in hoes nog teveursjien. Mer veur de res is de vastelaovend 2017 alleein nog 'n groate herinnering. Veur de luuj die d'rbie waore en veur de luuj die d'r neet biewaore zeen hiej de foto's van de leste daag (gemaak door Action-foto.nl).

 

In ómgekeërde volgorde ditskeër. (aan de rechterkant van de foto klikke, beteikent dat de volgende foto in die serie kump, midde op de foto klikke en de foto wurt groater).

 

Dus dit is 't Bessemverbrenne ('t raegende):

2017 bessemverbrenne

En dit is de Kènjeroptoch:

 

2017 kenjeroptoch

En hie zeen de foto's van de groate optoch:

 

2017 optoch

Dan höbbe v'r ouch nog de vastelaovesmès:

 

2017 vasteloavesmes

En es g'r dan nog neet klaor zeet mit klikke, sjtaon hiejonder de foto's van de sjleuteleuverdrach:

2017 sleuteleuverdrach

 

En es allerleste, want die hauwt g'r nog tegood, de foto's van de resepsie (mer dat is al heël lang geleeje:

2017 receptie


Oetsjlaag optoch 2017 26-02-2017
Hiej-onger de oetsjlaag van de optoch van zunjig 26 fibberwarie. ... laes meë

 

Hiej-onger de oetsjlaag van de optoch van zunjig 26 fibberwarie.

Groate groepe

1. Ff Serieus - Dit jaor zette veer de joker in

 

 

2. Voetbalvrunj Bor - Lars, noe doog 't mer geweun

 

3. Op ' t Rendje - Doog mer geweun, maak sjpas, geneet en bleuj.

 

Middel groepe

1. De Plekzek - Veer höbbe ós eige Barbie

 

2. Vastelaovesvrunj van Euveral en nurges - Zoa waor 't vreuger...

 

3. De Saldekes - Veer höbbe eine banjd mit vastelaovend.

 

Klein Groepe

1.De Sjötte - Neet sjrikke. Doog mer geweun

2. De 3 R's - Ut volgend jaor doon veer geweun mit

3. Sergio - Senioren en allein zeen

 

Talentprijs

1. De Sjotterie


Sjpaorbeukske van de Borse vastelaovend 23-02-2017
't Is bekans zoa wiët. De Vastelaovend sjtuit te trappele óm 't Bessemebčnjersriek bčnne te komme. Hiej-onger včnjt geer 't sjpaorbeukse van de kómmende daag. Veer kómme ós taege! ALAAF. ... laes meë

 

't Is bekans zoa wiët. De Vastelaovend sjtuit te trappele óm 't Bessemebènjersriek bènne te komme. Hiej-onger vènjt geer 't sjpaorbeukse van de kómmende daag. Veer kómme ós taege! ALAAF.

 

Goonzig 22 fibberwarie

Seniejorezitting in Aldenhof.

Jeugsjleuteleuverdrach (allein op oetneuëdiging toegankelik).

Bezeuk aan Jong Nederland in d'n Tempel.

 

Donderdig 23 fibberwarie

Sjleuteleuverdrach in Beeg (allein op oetneuëdiging toegankelik).

 

Vriedig 24 fibberwarie

's Mörges: bezeuk aan de sjoale.

's Middes: Sjoale-optoch (sjtart 13.22 oer). Roete: Mèrt, Kapelwaeg, Bartholemeussjtraot, Prinsbisdomsjtraot, Pötsjtraot, Bronsjtraot, Kirksjtraot, Prinsbisdomsjtraot (ónjtbènjing bie 't gemeinsjapshoes). 

 

's Aoves vanaaf 20.11 oer: aktiviteite in de Borse keffees.

 

Zaoterdig 25 fibberwarie 

'Sjmiddes resepsie in Aldenhof bie de nuuj prinses Regie I.

 

's Aoves: de vastelaovesmès in de kirk. Begint om 19.15 oer. Verkleid kómme maog, es g'r uch mer gedraag (klik hie óm de breef van de burgemeister euver braaf zeen te laeze).

 

Zunjig 26 fibberwarie

Van 11.11. tot 12.11 oer: nommer aafhaole in d'n Tempel.

Vanaaf 14.11 oer: De Groate optoch. Klik hie veur alle info.

 

Maonjig 27 fibberwarie

Groat internatjonaal Kloonstreffe oppe Graethei, vanaaf 11.11 oer in 't Heihöfke.

's Aoves vanaaf 19.11 oer Teeke Zènge in kafée de Nuuje Sjoester.

 

Deenzig 28 fibberwarie

Kènjer optoch vanaaf 14.11 oer, klikkerdeklik veur alle info.

24.00 oer: Bessemverbrènne bie 't beeld. Van te veure gaon v'r de prinse haole bie 't prinselik pelies. V'r vertrèkke urges tösje hauf ellèf en hauf twellef vanaaf ôzze Tempel.


Foto's Borse Revuu 11-02-2017
't Sjnieët boete. Esse neet droet mós, blifse bčnne. Dus is d'r tied om nao de foto's te kieke van de Borse Revuu 2017. ... laes meë

 

't Sjnieët boete. Esse neet droet mós, blifse bènne. Dus is d'r tied om nao de foto's te kieke van de Borse Revuu 2017.

Want zo'n sjoan revuu vreug om 'n sjoan reportage van Action-foto.nl.

Klik hiejonger:

2017 revu


Tweëde núutjsflits van 't jaor 26-01-2017
Dit is de tweëde nuutsflits van 't jaor. ... laes meë

 

Nóé de waeg nao de hël bezjièjt mit gooj veurneumes weer wuit achter ós ligk,.. wille v’r uch wíéze oppe tweëde núutjsflits van 't jaor.

’t Is hertje wéntjer, v’r sjtaoke meë in de hoezer dan in de auto. ’t Is neet te filme wiegauw de tied vlug. Hiej-onger vènjt g’r ’t sjpaorbeukske veur de lang finaal, ...mit de lèste kans veur ’t SD kaertje vol te flêmme.

04 fibberwarie óm 20.11 oer, Borse Revuu, vanoet ’t Gemeinsjapshoes.

’t Belaof ein spektakel te waere. Kunstemaekers van eige baojem zulle uch versjteld daon sjtaon van hun krejativiteit en gaave. Weitwaal: Op deze aovend zal jónk en auwd zich eine pókkel lache!


18 fibberwarie óm 20:11 oer, Prinseresepsie, vanoet ’t Gemeinsjapshoes.
Oetneuëdiging óm de Prinse en Prinsesse te kómme felisitere en de prinselike hoagheide op hun resepsie te laote blinke. Op dees resepsie kènt geer ouch jubbelares Hans Bucks felissetere mit zien 1x11 jaorig lidmaatsjap van de Raod.

22 fibberwarie óm 14.45 oer, Seniejorezitting Aldenhof, vanoet Aldenhof.

24 fibberwarie óm 13.33 oer, Sjoale optoch De Wissel en Swentibold, vanaaf de Mèrt.

25 fibberwarie óm19.15 oer, Vastelaovesmès, in de Kirk.

25 fibberwarie óm 20.11 oer,'t Kanón van de Sjloes, vanoet Kaffee de Sjloes.

26 fibberwarie óm 14.11 oer, Groate optoch, door de sjtraote van Bor.

27 fibberwarie óm 11.11 oer, Kloonstreffe Oppe Graathei.

27 fibberwarie óm 19.11 oer, Teeke-zènge (Auwt Prinse), vanoet Kaffee de Sjoester.


28 fibberwarie óm 14.11 oer, Kènjer optoch, door de sjtraote van Bor.

28 fibberwarie óm 24.00 oer, Bessemverbrènne bie ’t Beeld.

18 meërt óm 20.11 oer, Viedejo-aovend, vanoet ’t Gemeinsjapshoes.


Sjpeldje gehaold? Kiek of se op de foto sjtuis 25-01-2017
Aafgeloupe wiekent waor ozze Leejemiddig in ozze vastelaovestempel De Sjoester. Action-Foto.nl waor dao óm alle heuëgtepunjte op de geveulige plaats vas te legke. ... laes meë

Aafgeloupe wiekent waor ozze Leejemiddig in ozze vastelaovestempel De Sjoester. Action-Foto.nl waor dao óm alle heuëgtepunjte op de geveulige plaats vas te legke. 
't Resultaat sjtuit hiejonger:

2017 leejemiddig


Prinselikke liemoezien rit weer 21-01-2017
Nao de temas in 2015: ‘Ein Druim’ en in 2016: ‘Raadgek’ sjtelt sjponsor Harold Verheijen van Autocentre Verheijen, in dit ‘Doog mer geweun’ jaor veur de derde keër op riej eine prinselike liemoezien De Bessemebčnjers ter besjikking, ... laes meë

 

Nao de temas in 2015: ‘Ein Druim’ en in 2016: ‘Raadgek’ sjtelt sjponsor Harold Verheijen van Autocentre Verheijen, in dit ‘Doog mer geweun’ jaor veur de derde keër op riej eine prinselike liemoezien De Bessemebènjers ter besjikking, woveur v'r 'm natuurlik zeër erkèntelik zeen. Wie gewént sjtuit 't tiem van Autocentre-Verheijen gerant veur seurvis en kwalliteit.

 

Oppe fotoo vruus ’t nog dat se de éike heuërs kraake, mer dit waere (es ‘r bènne geit zitte) wêrme, veur lange tied en tot wuit euver de gemeintepäöl, luukse-euse killemaeters veur Prins Lars I en zien Prinses Anouk.

 

  


Nuchter Vertroch op Leejemiddig 19-01-2017
Allein al veur de geweldige sjtöm van Marleen Rutten zouwse nao de Leejemiddig kómme. Mer noe LKZH-wčnner Nuchter Vertroch oet Beeg ouch nog kump sjpele, kense geweun neet wegblieve. ... laes meë

 

Allein al veur de geweldige sjtöm van Marleen Rutten zouwse nao de Leejemiddig kómme. Mer noe LKZH-wènner Nuchter Vertroch oet Beeg ouch nog kump sjpele, kense geweun neet wegblieve.

Want v'r kènne ós neet herrinnere dat v'r oppe Leejemiddig al 'ns eine Limburgs kampioen höbbe kènne laote optraeje.

De Leejemiddig is veur niks toegankelik. Mer esse nog gein lid bös, zouwse dat waal kenne waere. Klik hienaeve mer op Lid Waere en 't wurt dich dudelik.

't Sjpektakel, mit onnoch optraejes van de top 3 van 't Bors leedjeskonkoer 2016 begint om 15.11 oer en vunjt plaats in De Sjoester.


Hie zeen de foto's van 't oetropingswiekent 16-01-2017
Klikkerdeklik. Aan de sjlaag. Want in dit digitale tiedperk kieke v'r neet op ein foto meë of minder. Hie zeen de foto's van 't oetroopingswiekent. ... laes meë

 

Klikkerdeklik. Aan de sjlaag. Want in dit digitale tiedperk kieke v'r neet op ein foto meë of minder. Hie zeen de foto's van 't oetroopingswiekent. 

V'r beginnen mit die van de zaoterdig (mit eës 't lieske ophange in de Sjoester en daonao de Bessemzitting):

 

2017 groate bessemzitting

En hiejonger die van de zunjig.

Väöl kiekplezeer.

2017 play back sjoo


Marleen op Leejemiddig in de Sjoester 13-01-2017
Marleen Rutten is osse spesjale gas oppe jaorlikse leejemiddig, dae dit jaor - sjus wie anger jaore - wurt gehauwte in kaffee De Sjoester. ... laes meë

 

Marleen Rutten is ozze spesjale gas oppe jaorlikse leejemiddig, dae dit jaor - sjus wie anger jaore - wurt gehauwte in kaffee De Sjoester.

De nuuje exploitant van De Sjoester, Yolanda van Aerle, wilt 't kaffee äöpene medio fibberwarie. Mer veur de ozze leejemiddig haet ze bie de gemeinte alvas vergunning aangevraog en gekrege en dus zeen veer de eëste die in de sjoan verbouwde Sjoester terech kènne.

 

Marleen Rutten is de arties dae veer - mit dank aan de Auwt Prinse - veur uch laote optraeje. Ouch versjillende artieste van het Bors Leedjeskonkoer zulle hun leedje zènge.

 

De toegang tot de leejemiddig is veur niks. Ouch neet-leeje zeen welkom. Mer esse nog gein lid bös, kense dat natuurlik altied waere. Klik mer hie, of op de butten Lid Waere aan de lènkerkenjt.

 

Hiejonger Marleen in aktie:


Veurverkoup Borse revuu gesjtart 13-01-2017
De veurverkoup van de Borse revuu is begoos. Bie DA Van Sloun en bij Wil Lebens zeen de kaertjes te kriege veur 7,50 euro. ... laes meë

 


Tygo I en Shania jeugprinsepaar 08-01-2017
Tygo Verspuij en Shania de Gier zeen zunjigmiddig geďnstalleerd es ós nuujt jeugprinsepaar. Zie regere euver de Borse jeug es jeugprins Tygo I en prinses Shania. ... laes meë
 
Tygo Verspuij en Shania de Gier zeen zunjigmiddig geïnstalleerd es ós nuujt 
jeugprinsepaar. Zie regere euver de Borse jeug es jeugprins Tygo I en prinses Shania. 

 

Tygo is 10 jaor auwt en zit op de Swentiboldsjoal. Hae duit aan voetballe en duti gaer sjpelkes op de compjoeter (géme).

Hae woont de hellèf van d'n tied oppe Getelberg bie de pap en de anger hellèf in 't Louverriek bie de mam. Tygo haet 'nne groate broor Leroy, tweë pleegzösters Brit en Sarah en eine pleegbroor Mathias. 

Prinses Shania is twellèf jaor jonk en zit op de aopenbaar sjoal De Wissel. Ze woont op 't Hunsjbrook. Häöre pap is Johan de Gier en häör mam is Renate van IJzendoorn. Zie haet nog ein breurke Quinten van 9 jaor en een hauf zösterke Kyara van bienoa 2 jaor. Zie duit paerdrieje en is bie de sjötterie van Bor. 

 

Kiek veur alle biezunjerheje euver ós nuuj jeugprinsepaar hie.


Lars I heers euver 't Bessemebčnjersriek 08-01-2017
Precies 2 x 11 jaor naodat zien pap Hub prins waor, is Lars Dullens oetgerope tot prins van de Bessemebčnjers. Hae regeert es prins Lars I same vriendin Anouk Wauben. ... laes meë
 
Precies 2 x 11 jaor naodat zien pap Hub prins waor, is Lars Dullens oetgerope 
tot prins van de Bessemebènjers. Hae regeert es prins Lars I same vriendin 
Anouk Wauben.

Lars  is opgeleid in 't multimedia en reclamevak en waor tot veur kort grafisch ontwerper bie 'n bedrief in Tegele. Volgende waek maonjig geit hae aan de slaag in de marketing-kommunikasie bie Daily Fresh Food in Gelaen.

Dao wirk ouch zien vriendin Anouk, mit wae hae al 'n paar jaor samenwoont in de buurt Aldenhof.

Anouk kump oet 't Graasboereriek (Zöstere) en is sjus wie häöre Lars lid van Effe Serieus.

Lars wurt vastelaoveszaaoterdig 32, Anouk wurt in mëërt 25. 

Laes hie alles euver 't nuujt prinsepaar.


Edwin Colee nuuje seniejoreprins 08-01-2017
Edwin Colee oet de Tuinsjtraot is zaoterdigaovend geďnsjtalleerd es seniejoreprins van De Bessemebčnjers. Hae regeert 't kómmend jaor es prins Edwin I. ... laes meë
 
Edwin Colee oet de Tuinsjtraot is zaoterdigaovend geïnsjtalleerd es 
seniejoreprins van De Bessemebènjers. Hae regeert 't kómmend jaor es prins Edwin I. 
 

Edwin is eine echte Bessemebènjer. Op 31 meërt 1945 woort hae geboare oppe Keuningsjtraot. 

Het groate deil van zien laeve haet Edwin in Zjwolle gewoond (wo hae ouch nog sjtadspins is gewaes) , mer nao 35 Hollenjer te zeen gewaes, is hae 'n aantal jaor geleje terök nao Bor gekómme. 

Zien vrouw Annelies is bekans drie jaor geleje gesjtorve.

Edwin haet 'n dochter, 'nne sjoanzoon en tweë kleinkènjer.

Laes hie 't laevesverhaal van prins Edwin I


Nuujjaor wunsj en sjpaorbeukske 02-01-2017
... laes meë

 

2017 is begoos. Mit de vuurwerkflitse nog veesj in ‘t geheuge wille v’r uch al wieze op de eëste nuutjsflits van 't jaor.
 

Noë de korte daag opzíe zeen, sjtuit de Vastelaovend te trappele óm 't Bessemebènjersriek bènne te traeje. Hiej-onger venjt g’r 't sjpaorbeukse veur de eëste hëllef van ‘t sezoen.
 

07de óm 20.11 oer Groate Bessemzitting mit Prinsoetreuping Gemeinsjapshoes
Nog veer daach en ooze prins Janny I mót ziene sjteek, zien medaaje en ziene septer (en prinses Joyce häör kreunke en de medaaje) aafsjtaon aan ‘t nuuje prinsepaar. Mer wae wurt hunne opvolger? Veursjpelle kent nog ummer. Sjtuur eine iemeel nao veursjpelle@bessemebenjers.nl
Auch veur 't seniejoreprinsepaar Hub I en Coby geljt dit en se motte dan ouch hunne smók inleevere.
 

08ste óm 13.33 oer Kènjer Pleej Bek Sjoo mit Jeugprinsoetreuping Gemeinsjapshoes
Höb se altied al 'ns wille weite wie 't veult óm op ein buun te sjtaon, mit get rouk en sjoan leech? En dien kunste te laote zeen aan väöl luuj? Wilse diene faveriete arties naodoon, kènse good danse of meziek make? Meld dich dan zoa sjnel meugelik nog aan, via jeugd@bessemebenjers.nl
Veurdat de Sjoo begint numme v’r aafsjied van jeugprins Mika I en jeugprinses Lara en kump ein nuuj jeugprinsepaar oet ein 'deuëske’.
 

22ste óm 15.11 oer Lejemiddig in kaffee...? Tja,.. dat is nog neet gans dudelik
De broesjende Bessemebènjers-femielie daag. Jeder jaor laote v'r ein nuuje pin make mit dao-op ein plaetje van 't tema van dat jaor. Marleen Rutten (beköstigd door de Auwt Prinse), beként van 'Laef diene druim' duit veur uch optraeje en meugelik ouch nog anger artieste zeen van de pertie. Lid waere? Dat kènt dao,..mer auch via imeiladres: leden@bessemebenjers.nl
 

De vereiniging wunsj uch gelök, lol en heël väöl gezònjdheid toe!